KEMATIAN / KHAIRAT KEMATIAN

 1. Borang tuntutan dan E-Pembayaran yang lengkap
 2. Salinan kad pengenalan pemegang polisi dan penuntut
 3. Sijil kematian pemegang polisi
 4. Salinan penyata / muka hadapan buku akaun bank
 5. Dokumen bukti hubungan antara pemegang polisi dan penuntut
 6. Jika sudah bersara, sila sertakan salinan kad pesara

KELUMPUHAN MENYELURUH ATAU KETIDAKUPAYAAN

 1. Borang tuntutan dan E-Pembayaran yang lengkap beserta cop dan tandatangan majikan sebagai pengesahan
 2. Salinan kad pengenalan pemegang polisi
 3. Laporan perubatan
 4. Salinan penyata / muka hadapan buku akaun bank
 5. Jika sudah bersara, sila sertakan salinan kad pesara

PERBELANJAAN PERUBATAN

 1. Borang tuntutan dan E-Pembayaran yang lengkap beserta cop dan tandatangan majikan sebagai pengesahan
 2. Salinan kad pengenalan pemegang polisi
 3. Laporan perubatan
 4. Bil teperinci dan invois asal
 5. Resit asal
 6. Salinan penyata / muka hadapan buku akaun bank
 7. Jika sudah bersara, sila sertakan salinan kad pesara

ELAUN TUNAI HARIAN DI HOSPITAL KERAJAAN

 1. Borang tuntutan dan E-Pembayaran yang lengkap beserta cop dan tandatangan majikan sebagai pengesahan
 2. Salinan kad pengenalan pemegang polisi
 3. Nota discaj hospital (termasuk tarikh kemasukkan dan tarikh discaj dengan diagnosis mesti tertulis di atasnya)*
 4. Salinan penyata / muka hadapan buku akaun bank
 5. Jika sudah bersara, sila sertakan salinan kad pesara
  * Jika tiada diagnosis pada nota discaj, sebuah laporan perubatan harus diperolehi

ELAUN PERJALANAN MINGGUAN

 1. Borang tuntutan dan E-Pembayaran yang lengkap beserta cop dan tandatangan majikan sebagai pengesahan
 2. Salinan kad pengenalan pemegang polisi dan penuntut
 3. Resit perjalanan yang berkaitan
 4. Salinan penyata / muka hadapan buku akaun bank
 5. Jika sudah bersara, sila sertakan salinan kad pesara

Untuk mempercepatkan proses tuntutan anda, sila pastikan dokumen anda lengkap dan hubungi Pusat Khidmat Tuntutan di 03-3371 4248