Skala Manfaat Hilang Upaya Kekal

MANFAAT

Peratusan Pampasan
daripada Jumlah Pokok Dilindungi

Pelan A
(1 unit)

Pelan B
(2 unit)

Kehilangan dua anggota

100%

100%

Kehilangan kedua-dua tangan atau kesemua jari dan kedua-dua ibu jari

100%

100%

Kehilangan penglihatan kedua-dua mata

100%

100%

Kecederaan lain yang menyebabkan hilang upaya kekal menyeluruh

100%

100%

Kehilangan lengan

 • pada takat bahu
 • di antara bahu dan siku
 • pada takat siku
 • antara siku dan pergelangan tangan

100%

100%

Kehilangan tangan pada takat pergelangan tangan

100%

100%

Kehilangan kaki pada takat peha atau di antara lutut dan peha atau di bawah lutut

100%

100%

Kehilangan mata - sama ada seluruh mata atau penglihatannya

100%

100%

Kehilangan mata - penglihatannya, kecuali persepsi cahaya atau kantanya

50%

50%

Kehilangan empat jari dan ibu jari satu tangan

50%

50%

Kehilangan empat jari

40%

40%

Kehilangan ibu jari

 • kedua-dua falanks
 • satu falanks

25%
10%

30%
15%

Kehilangan jari telunjuk

 • tiga falanks
 • dua falanks
 • satu falanks

10%
8%
4%

10%
8%
4%

Kehilangan jari hantu
 • tiga falanks
 • dua falanks
 • satu falanks

6%
4%
2%

6%
4%
2%

Kehilangan jari manis
 • tiga falanks
 • dua falanks
 • satu falanks

5%
4%
2%

10%
7.5%
5%

Kehilangan jari kelengkeng

 • tiga falanks
 • dua falanks
 • satu falanks

4%
3%
2%

10%
7.5%
5%

Kehilangan metakarpus

 • pertama dan kedua (tambahan)
 • ketiga, keempat dan kelima (tambahan)

3%
2%

3%
2%

Kehilangan jari kaki
 • semua
 • ibu jari kaki, kedua-dua falanks
 • ibu jari kaki, satu falanks
 • selain ibu jari kaki jika lebih daripada satu jari kaki yang hilang, setiap satu

15%
5%
2%
1%

15%
5%
2%
1%

Kehilangan pendengaran
 • kedua-dua telinga
 • satu telinga

75%
15%

75%
25%

Kehilangan pertuturan

50%

25%

Skala Manfaat Hilang Upaya Kekal

MANFAAT

Peratusan Pampasan
daripada Jumlah Pokok Dilindungi

Pelan A
(1 unit)

Pelan B
(2 unit)

Kehilangan dua anggota

100%

100%

Kehilangan kedua-dua tangan atau kesemua jari dan kedua-dua ibu jari

100%

100%

Kehilangan penglihatan kedua-dua mata

100%

100%

Kecederaan lain yang menyebabkan hilang upaya kekal menyeluruh

100%

100%

Kehilangan lengan

 • pada takat bahu
 • di antara bahu dan siku
 • pada takat siku
 • antara siku dan pergelangan tangan

100%

100%

Kehilangan tangan pada takat pergelangan tangan

100%

100%

Kehilangan kaki pada takat peha atau di antara lutut dan peha atau di bawah lutut

100%

100%

Kehilangan mata - sama ada seluruh mata atau penglihatannya

100%

100%

Kehilangan mata - penglihatannya, kecuali persepsi cahaya atau kantanya

50%

50%

Kehilangan empat jari dan ibu jari satu tangan

50%

50%

Kehilangan empat jari

40%

40%

Kehilangan ibu jari

 • kedua-dua falanks
 • satu falanks

25%
10%

30%
15%

Kehilangan jari telunjuk

 • tiga falanks
 • dua falanks
 • satu falanks

10%
8%
4%

10%
8%
4%

Kehilangan jari hantu

 • tiga falanks
 • dua falanks
 • satu falanks

6%
4%
2%

6%
4%
2%

Kehilangan jari manis
 • tiga falanks
 • dua falanks
 • satu falanks

5%
4%
2%

10%
7.5%
5%

Kehilangan jari kelengkeng

 • tiga falanks
 • dua falanks
 • satu falanks

4%
3%
2%

10%
7.5%
5%

Kehilangan metakarpus

 • pertama dan kedua (tambahan)
 • ketiga, keempat dan kelima (tambahan)

3%
2%

3%
2%

Kehilangan jari kaki

 • semua
 • ibu jari kaki, kedua-dua falanks
 • ibu jari kaki, satu falanks
 • selain ibu jari kaki jika lebih daripada satu jari kaki yang hilang, setiap satu

15%
5%
2%
1%

15%
5%
2%
1%

Kehilangan pendengaran

 • kedua-dua telinga
 • satu telinga

75%
15%

75%
25%

Kehilangan pertuturan

50%

25%