MANFAAT 1

Kematian Akibat Kemalangan Sebagai Penumpang Di Dalam Pengangkutan Awam Berlesen

Pelan A

Pelan B

Kematian Akibat Kemalangan akan dilindungi apabila peserta CuepacsPA terlibat sebagai penumpang di dalam Pengangkutan Awam Berlesen.

RM220,000

RM440,000

MANFAAT 2

Kematian Akibat Kemalangan Dalam Pengangkutan Selain Daripada Pengangkutan Awam

Pelan A

Pelan B

Bagi kematian akibat kemalangan semasa dalam perjalanan dengan pengangkutan selain daripada pengangkutan awam.

RM110,000

RM220,000

MANFAAT 3

Kematian Akibat Lain-Lain Kemalangan

Pelan A

Pelan B

 • Pembunuhan atau serangan
 • Mogok, rusuhan, kekacauan awam atau perampasan
 • Keracunan makanan secara kemalangan

 • Lemas secara kemalangan
 • Panahan petir
 • Pendedahan dan kehilangan

RM110,000

RM220,000

MANFAAT 4

Kelumpuhan Menyeluruh atau Ketidakwarasan Akibat Kemalangan

Pelan A

Pelan B

Perlindungan CuepacsPA bagi Kelumpuhan menyeluruh dari leher ke bawah atau ketidakwarasan menyeluruh dan tidak dapat diubati akibat kemalangan.

RM220,000

RM440,000

MANFAAT 5

Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan

Pelan A

Pelan B

CuepacsPA melindungi hilang upaya kekal atau kehilangan anggota badan akibat kemalangan yang menghalang sama sekali peserta daripada menjalankan perniagaan atau sebarang pekerjaan dalam tempoh sekurang-kurangnya selama 12 bulan dari tarikh kecederaan anggota badan dan tiada harapan untuk sembuh.

RM110,000

RM220,000

MANFAAT 6

Perbelanjaan Perubatan Akibat Kemalangan

Pelan A

Pelan B

Pembayaran balik bagi semua perbelanjaan perubatan akibat kemalangan ditanggung oleh CuepacsPA semasa dimasukkan ke mana-mana Hospital Kerajaan atau Swasta.

RM3,000

RM5,000

MANFAAT 7

Elaun Tunai Harian Di Hospital Kerajaan

Pelan A

Pelan B

Elaun tunai harian di Hospital Kerajaan sebanyak RM100 sehari diberi semasa penghospitalan akibat kemalangan kepada peserta CuepacsPA.

RM2,000

RM3,000

MANFAAT 8

Elaun Tunai Harian Di Hospital Kerajaan

Pelan A

Pelan B

Elaun perjalanan mingguan diberi kepada ahli keluarga terdekat untuk melawat peserta semasa di hospital akibat kemalangan.

RM50 seminggu sehingga RM500

RM100 seminggu sehingga RM1,000

MANFAAT 9

Khairat Kematian

Pelan A

Pelan B

Khairat Kematian - CuepacsPA adalah satu-satunya takaful kemalangan diri yang memanjangkan manfaat ini untuk kematian biasa.

Bagi Muslim
 • Upah Haji
 • Khairat Kematian

RM1,500 RM1,500

RM3,000 RM3,000

Peserta beragama Islam yang telah menunaikan fardhu haji, perlindungan khairat kematian akan diberikan.

Bagi Muslim
 • Upah Haji

RM3,000

RM6,000

Bagi peserta bukan beragama Islam, perlindungan perbelanjaan pengkebumian akan diberikan.

Bukan Muslim

RM3,000

RM6,000

Skala Manfaat Hilang Upaya Kekal

JADUAL MANFAAT

Peratusan Pampasan
daripada Jumlah Pokok Dilindungi

Keterangan Hilang Upaya

Pelan A

(1 unit)

Pelan B

(2 unit)

Hilang Anggota Badan (dua anggota badan)

100%

100%

Hilang kedua-dua belah tangan, atau kesemua jari dan kedua-dua belah ibu jari tangan

100%

100%

Sebarang kecederaan yang mengakibatkan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal

100%

100%

Hilang tangan diparas bahu

100%

100%

Hilang tangan diparas antara bahu dan siku

100%

100%

Hilang tangan diparas siku

100%

100%

Hilang tangan diparas antara siku dan pergelangan tangan

100%

100%

Hilang tangan diparas pergelangan tangan

100%

100%

Hilang kaki

 • di paras pinggul
 • di antara lutut dan pinggul
 • di bawah lutut

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Hilang Mata

 • keseluruhan mata
 • Penglihatan
 • Penglihatan, kecuali persepsi mata

100%
100%
50%

100%
100%
50%

Hilang empat jari dan satu ibu jari di sebelah tangan

50%

50%

Hilang empat jari

40%

40%

Hilang ibu jari

 • kedua-dua ruas
 • satu ruas

25%
10%

30%
15%

Hilang jari telunjuk

 • tiga ruas
 • kedua-dua ruas
 • satu ruas

10%
8%
4%

10%
8%
4%

Hilang jari tengah

 • tiga ruas
 • kedua-dua ruas
 • satu ruas

6%
4%
2%

10%
5%
2%

Hilang jari manis

 • tiga ruas
 • kedua-dua ruas
 • satu ruas

5%
4%
2%

10%
7.5%
5%

Hilang jari kecil

 • tiga ruas
 • kedua-dua ruas
 • satu ruas

4%
3%
2%

10%
7.5%
5%

Hilang Metakarpus

 • pertama atau kedua (tambahan)
 • ketiga, keempat atau kelima (tambahan)

3%
2%

3%
2%

Hilang jari kaki

 • kesemua ruas
 • ibu jari, pada kedua-dua ruas
 • ibu jari, satu ruas
 • selain ibu jari, jika lebih satu jari, setiap satu

15%
5%
2%
1%

15%
5%
3%
1%

Hilang Pendengaran

 • kedua-dua belah telinga
 • sebelah telinga

75%
15%

75%
25%

Hilang Pertuturan

50%

50%

Skala Manfaat Hilang Upaya Kekal

JADUAL MANFAAT

Peratusan Pampasan
daripada Jumlah Pokok Dilindungi

Keterangan Hilang Upaya

Pelan A

(1 unit)

Pelan B

(2 unit)

Hilang Anggota Badan (dua anggota badan)

100%

100%

Hilang kedua-dua belah tangan, atau kesemua jari dan kedua-dua belah ibu jari tangan

100%

100%

Sebarang kecederaan yang mengakibatkan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal

100%

100%

Hilang tangan diparas bahu

100%

100%

Hilang tangan diparas antara bahu dan siku

100%

100%

Hilang tangan diparas siku

100%

100%

Hilang tangan diparas antara siku dan pergelangan tangan

100%

100%

Hilang tangan diparas pergelangan tangan

100%

100%

Hilang kaki

 • di paras pinggul
 • di antara lutut dan pinggul
 • di bawah lutut

100%

100%

Hilang Mata

 • keseluruhan mata
 • Penglihatan
 • Penglihatan, kecuali persepsi mata

100%
100%
50%

100%
100%
50%

Hilang empat jari dan satu ibu jari disebelah tangan

50%

50%

Hilang empat jari

40%

40%

Hilang ibu jari

 • kedua-dua ruas
 • satu ruas

25%
10%

30%
15%

Hilang jari telunjuk

 • tiga ruas
 • kedua-dua ruas
 • satu ruas

10%
8%
4%

10%
8%
4%

Hilang jari tengah

 • tiga ruas
 • kedua-dua ruas
 • satu ruas

6%
4%
2%

10%
5%
2%

Hilang jari manis

 • tiga ruas
 • kedua-dua ruas
 • satu ruas

5%
4%
2%

10%
7.5%
5%

Hilang jari kecil

 • tiga ruas
 • kedua-dua ruas
 • satu ruas

4%
3%
2%

10%
7.5%
5%

Hilang Metakarpus

 • kesemua ruas
 • ibu jari, pada kedua-dua ruas
 • ibu jari, satu ruas
 • selain ibu jari, jika lebih satu jari, setiap satu

15%
5%
2%
1%

15%
5%
3%
1%

Hilang Pendengaran

 • kedua-dua belah telinga
 • sebelah telinga

75%
15%

75%
25%

Hilang Pertuturan

50%

50%

Bagi hilang upaya yang tidak dinyatakan di atas, Syarikat akan menggunakan peratusan yang tidak bercanggah dengan skala di atas.